μαγνητικός δίσκος

μαγνητικός δίσκος
Δίσκος από πλαστικό (μαλακός μ.δ.) ή μέταλλο (σκληρός μ.δ.) με επίστρωμα μαγνητικού υλικού πάνω στο οποίο βρίσκονται πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή. Ο μ.δ. αποτελεί στους περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές το βασικό μέσο μόνιμης, ή σχεδόν μόνιμης, αποθήκευσης πληροφορίας. Η διάρκεια ζωής των δεδομένων είναι πάρα πολύ μεγάλη αρκεί να εξασφαλίζεται προστασία από εξωτερικά μαγνητικά πεδία. μαλακός μ.δ. ή δισκέτα. Οι διαστάσεις ενός μαλακού μ.δ. ξεκίνησαν αρχικά από διάμετρο 8 ιντσών και στη συνέχεια μειώθηκαν στις 5,25 ίντσες. Σήμερα επικρατέστεροι είναι οι τύποι με διάμετρο 3,5 ιντσών, ενώ υπάρχουν και μικρότεροι. Η χωρητικότητά τους φτάνει τα 2,88 MB (megabytes). Ο δίσκος είναι τοποθετημένος μέσα σε ένα προστατευτικό περίβλημα που είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο υλικό στους τύπους μεγάλης διαμέτρου και από σκληρότερο υλικό στους τύπους πιο μικρής διαμέτρου. Ένας παραδοσιακός μαλακός μ.δ. έρχεται σε επαφή με την κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής και για τον λόγο αυτό οι αντίστοιχες διαδικασίες εκτελούνται σε σχετικά μικρές ταχύτητες. Στις μέρες μας πάντως κατασκευάζονται μαλακοί μ.δ. νέας τεχνολογίας μεταξύ των οποίων και της κεφαλής παρεμβάλλεται στρώμα αέρα και των οποίων η χωρητικότητα είναι μερικές εκατοντάδες MB. σκληρός μ.δ. Οι αρχικές διαστάσεις ενός σκληρού μ.δ. ήταν 1 μέτρο διάμετρος και κατόπιν ακολούθησαν πορεία παρόμοια με αυτή των διαστάσεων της δισκέτας. Σήμερα στους προσωπικούς υπολογιστές υπάρχουν δίσκοι με διάμετρο 3,5 ίντσες, στους φορητούς με διάμετρο 2,5 ίντσες, ενώ κατασκευάζονται και ακόμα μικρότεροι για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και για φορητά συστήματα αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου (για παράδειγμα MP3 players). Είναι εμπορικά διαθέσιμοι σκληροί μ.δ. με χωρητικότητα 100 GB (gigabytes) και ταχύτητα περιστροφής 10.000 στροφές ανά λεπτό. Μεταξύ των δίσκων και της κεφαλής ανάγνωσης/εγγραφής βρίσκεται στρώμα αέρα χάρη στο οποίο επιτυγχάνονται μεγάλες ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής και το οποίο πρέπει να διατηρείται εξαιρετικά καθαρό ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του δίσκου και της κεφαλής.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ήχου, εγγραφή — Σύνολο τεχνικών λειτουργιών που επιτρέπουν τη μεταφορά των χαρακτηριστικών του ήχου πάνω σε ένα κατάλληλο υλικό, ικανό να το διατηρεί και να το αναπαράγει. Η ε.ή. μπορεί να γίνει με μεθόδους οπτικο φωτογραφικές (που χρησιμοποιούνται για τον… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”